Spring naar inhoud

Vergoedingen

Consulten bij klassiek homeopaten die zijn aangesloten bij de NVKH worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen zijn opgenomen in de aanvullende verzekering. Die vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Graag wijs ik u erop dat het eigen risico van € 385,00 (2018) van uw zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dat uw vergoeding voor de kosten voor een homeopathische behandeling niet onder het eigen risico van de basisverzekering valt.

De aanvullende zorgverzekeringen met de dekking voor consulten staan in het Vergoedingenoverzicht 2018 (pdf, apart venster).

Ik adviseer u om bij twijfel voor de behandeling eerst contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen en of er nog bepaalde voorwaarden gelden.

Tarief

Met ingang van 1 juni 2017 zijn de tarieven als volgt:

  • Eerste consult (60-90 minuten): € 105,00
  • Vervolg consult (30-60 minuten): € 77,50
  • Kort consult (5-30 min): € 35,--
  • Huisbezoek extra:€ 25,--