Privacy

Uw privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarmee worden uw privacy gevoelige gegevens beschermd.

Ik ga zorgvuldig om met alle persoonlijke en medische gegevens
en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie.

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO
(Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Dossier delen

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.