Praktijkinformatie

Een goed resultaat begint met een goede voorbereiding!

Wanneer u een afspraak maakt met mij voor de behandeling van een klacht en u op die afspraak verschijnt hebben wij een behandelovereenkomst. Dit is een mondelinge overeenkomst. Zie voor de inhoud van de overeenkomst de toelichting op de behandelovereenkomst.

Daarin staat o.m. dat voor kinderen gelden onder de 17 jaar speciale regels gelden.

Als u dat wenst kunnen we die overeenkomst ook schriftelijk vastleggen. Daartoe kunt u het formulier overeenkomst volwassene of juist het formulier overeenkomst kind uitprinten en meebrengen naar de afspraak. Ik zal die ondertekenen en u krijgt een kopie.

Registraties

  • Geregistreerd therapeut RBCZ® nr. 170456R
  • Geregistreerd lid NVKH nr. 03-0821
  • Geregistreerd lid KNVH
  • Aangesloten bij QUASIR
  • AGB-code: 90024196
  • Praktijkcode: 9003057
  • Prestatiecode: 24200

Geregistreerd lidNVKH nr. 03-0821

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)  is een vereniging van professioneel opgeleide homeopaten. De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. Onze kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering.

Verder is het zo dat patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten, mocht dat een keer nodig zijn, kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure.

Dit kwaliteitsbeleid wordt zeer gewaardeerd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten door leden van de NVKH via de aanvullende verzekeringspakketten.

Geregistreerd therapeut RBCZ® nr. 170456R

De stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Geregistreerd lid KNVH

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) is een onafhankelijke consumentenbelangen-organisatie die zich inspant om de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van het huidige gezondheidsstelsel. Dit doen we door objectieve informatie te verstrekken over homeopathie, te investeren in wetenschappelijk onderzoek en in overleg te treden met overheid en verzekeraars.

De Vereniging Homeopathie Nederland werd in 1886 officieel erkend door koning Willem III en ontving in 1986 het predicaat ‘Koninklijk’.

Aangesloten bij QUASIR

Quasir is het expertisecentrum op het gebied van klachtbehandeling, klachtbemiddeling, klachtmanagement, calamiteitenonderzoek en cliënttevredenheid in zorg en welzijn. Quasir biedt onafhankelijk onderzoek, advies en bemiddeling bij zaken waar cliënten ontevreden zijn en organisaties kwaliteitsverbetering wensen en klachten willen voorkomen.

Hun professionals bieden maatwerk op het vlak van bemiddeling, omgaan met patiëntenfeedback, bevorderen van verbetering van kwaliteit van zorg en dienstverlening en cliënttevredenheid.