Duits onderzoek: homeopathie verbetert kwaliteit van leven

Uit een onderzoek van het Berlijnse Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health bleek dat de kwaliteit van leven bij mensen die een homeopathiebehandeling hadden gehad, beduidend hoger lag dan bij de controlegroep.

Lees het hele artikel van Lilian Peters